Managed Kubernetes kao Usluga

Providus ima eksperte za Kubernetes koji vam mogu pomoći da jednostavno upravljate svojom Kubernetes infrastrukturom za brzinu i performanse.

Kubernetes predstavlja tehnologiju za orkestraciju i upravljanje kontejnerima koja pomaže kompanijama sa velikim ulaganjima u kontejnere da brzo i efikasno upravljaju njima. Bez Kubernetesa, ručno upravljanje kontejnerima može postati dugotrajno, teško i sklono greškama.

Naši Kubernetes administratori i eksperti vam mogu pomoći u razvoju, održavanju i podršci za infrastrukturu kao i za opterećenja na kontejnerima, time smanjujući rizik i izazove sa kojima biste se susretali radeći to samostalno bez naše pomoći. Takođe, možemo vam pomoći na automatizaciji i optimizaciji vaše aplikacije i okruženja, poboljšavajući brzinu, performanse i sigurnost.


Managed Kubernetes

Upravljanje Kubernetesom 24/7/365, uključujući nadgledanje, optimizaciju, nadogradnje i još mnogo toga.

Kubernetes konsultacije & saveti

Naši eksperti će vas posavetovati koji Kubernetes i cloud tehnologija su najbolji izbor za vaše poslovanje.

Providus managed Kubernetes komponente

Fokusirajući se na brzinu i bezbednost, pomoći ćemo vam da razvijete visoko dostupne aktivnosti 24/7/365 sa razvojem Kubernetesa, optimizovano, bilo da vam je radno opterećenje on-premise ili u cloudu.
Pomoću vodećih cloud provajdera (AWS, GCP) možemo da održavamo klijentske aplikacije na Kubernetes klasterima i upravljamo njime.